Back to All Events

expo 'face it'


poster FACE IT1.jpg

vzw Open Atelier 9050 • Kliniekstraat 102 • 9050 Gentbrugge

“Het portret is een belangrijk genre in de beeldende kunst - niets intrigeert meer dan lang en ongegeneerd kijken naar een ander mens. Honderd jaar geleden vond er echter een omwenteling plaats in de portretkunst. De geportretteerde vormde namelijk niet langer het uitgangspunt van het werk; de maker kwam zelf centraal te staan. Kunstenaars begonnen de mensfiguur te gebruiken als een projectiescherm voor gevoelens, schoonheid, verval, idealisme, vervorming, vervaging...

In zijn nieuwste werken tracht Reinardus het portret verder te onderzoeken. Hij probeert het gezicht te ontleden en de rijkdom en diepte van menselijke expressies uit te beelden. Foto’s liggen vaak aan de basis van zijn werk maar het is niet zijn bedoeling om enig realisme na te streven. Laag na laag evolueert het basisportret naar een nieuwe versie met een nieuwe persoonlijkheid. En die nieuwe versie zegt vaak meer over de kunstenaar dan over de geportretteerde.

‘Face it’ is het resultaat van 1 jaar portretten schilderen, van graven in de ‘ander’ en onderzoeken hoe die op ons overkomt. Een stimulans om beter te kijken naar de wereld om ons heen. En daarmee vooral naar onszelf.”

Later Event: July 14
Gentse Feesten